الهه ناز

الهه ناز

یلدا یعنی تولدوزایش یعنی تولدمهردرشب اول زمستان که بلندترین شب سال است یلدایعنی میلاد دوباره خورشید برای توکه خورشید زندگیمان هستی

                                                 

[ پنجشنبه 15 اسفند 1392 ] [ 17:53 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
زود قضاوت نکنیم
مردي ديروقت، خسته و عصباني از سر كار به خانه بازگشت. دم در، پسر پنج ساله اش را ديد كه در انتظار او بود.

بابا ! يك سوال از شما بپرسم؟
- بله حتماً. چه سوالی؟
بابا شما براي هر ساعت كار چقدر پول مي گيريد؟
مرد با عصبانيت پاسخ داد : « اين به تو ربطي نداره. چرا چنين سوالي مي پرسي؟
فقط مي خواهم بدانم. بگوييد براي هر ساعت كار چقدر پول مي گيريد؟
اگر بايد بداني مي گويم. 20 دلار
پسر كوچك در حالي كه سرش پايين بود، آه كشيد. بعد به مرد نگاه كرد و گفت : « مي شود لطفا 10 دلار به من قرض بدهيد؟
مرد بيشتر عصباني شد و گفت :‌« اگر دليلت براي پرسيدن اين سوال فقط اين بود كه پولي براي خريد اسباب بازي از من بگيري، سريع به اتاقت برو و فكر كن كه چرا اينقدر خودخواه هستي. من هر روز كار مي كنم و براي چنين رفتارهاي كودكانه اي وقت ندارم
پسر كوچك آرام به اتاقش رفت و در را بست
مرد نشست و باز هم عصباني تر شد
بعد از حدود يك ساعت مرد آرامتر شد و فكر كرد كه شايد با پسر كوچكش خيلي خشن رفتار كرده است شايد واقعا او به 10 دلار براي خريد چيزي نياز داشته است. بخصوص اينكه خيلي كم پيش مي آمد پسرك از پدرش پول درخواست كند
مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز كرد
خواب هستي پسرم؟
نه پدر بيدارم
من فكر كردم که با تو خشن رفتار كرده ام. امروز كارم سخت و طولاني بود و ناراحتي هايم را سر تو خالي كردم. بيا اين هم 10 دلاري كه خواسته بودي
پسر كوچولو نشست خنديد و فرياد زد : « متشكرم بابا » بعد دستش را زير بالشش برد و از آن زير چند اسكناس مچاله بيرون آورد

مرد وقتي ديد پسر كوچولو خودش هم پول داشته دوباره عصباني شد و گفت :‌« با اينكه خودت پول داشتي چرا دوباره تقاضاي پئل كردي ؟بعد به پدرش گفت : « براي اينكه پولم كافي نبود، ولي الان هست. حالا من 20 دلار دارم. آيا مي توانم يك ساعت از كار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه بياييد؟ چون دوست دارم با شما شام بخورم.

منبع:داستانهای آموزنده وزیبا

[ چهارشنبه 5 آبان 1395 ] [ 21:13 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
جملات دلنشین

   مهربان باش

    مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خود محورند، ولی آن ها را ببخش.

    اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند، ولی مهربان باش.

    اگر موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت، ولی موفق باش.

    اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و درستکار باش.

    آنچه را در طول سالیان بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند، ولی سازنده باش.

    اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند، ولی شادمان باش.

    نیکی های درونت را فراموش می کنند، ولی نیکوکار باش.

    بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.

    و در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان « تو و خداوند» است نه میان تو و مردم.

منبع:جملات زیبا ازدکتر شریعتی

[ پنجشنبه 7 مرداد 1395 ] [ 0:08 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
یادمان باشد
شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ازاردیگران در ان نباشد. وقتی زندگی برایت سخت شدبه یادبیاورکه دریای نا ارام ناخدای قهرمان می سازد.وقتی درزندگی به یک دربسته رسیدی نترس وناامیدنشو...چون اگه قراربوددربازنشودجای ان دیوارمی گذاشتند.به چشمی اعتمادکن که به جای صورت به سیرت تومی نگرد...به دلی دل بسپارکه جای خالی برایت داشته باشد...ودستی رابپذیرکه بازشدن رابهترازمشت شدن بلد باشد.

منبع :سخنان زیبا

[ سه شنبه 4 اسفند 1394 ] [ 14:03 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
بهترین درسها

بهترین درسها را

در زمان سختی آموختم

و دانستم صبور بودن یک ایمان است

و خویشتن داری یک عبادت است

فهمیدم ناکامی به معنای تاخیر است نه شکست

و خندیدن یک نیایش است

پس از اعماق وجودت بخند

منبع:سخنان زیبا

[ سه شنبه 4 اسفند 1394 ] [ 13:54 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
شکوفه سیب من

سلام شکوفه سیب من

سلام به توکه پاییزم رازیباکردی چون شکوفه سیب درپاییز شکفتی وزندگیم رارنگ وبوی دیگری بخشیدی امسال پاییزبرای شما شروع درس وورود به دنیای بیکران علم ودانش بود که باهیجان وعلاقه شروع کردی البته اگر سخت برخواستن ازخواب شیرین صبحگاهی را فاکتوربگیریم هم برای توهیجان انگیزاست هم برای من.اولین دندان زیبایت هم سربراورد وجایگزین دندان شیری شداولین شب بعدازافتادن دندانت همچون کارتون سردین دندانت  رازیر بالشت گذاردی ومنتظر هدیه فرشته هاشدی صبح سریع برخواستی ودنبال هدیه ات بودی کتاب داستانهای کلیله ودمنه  روکه ازقبل تهیه کرده بودم زیر بالشت دیدی وکلی ذوق کردی من به فدای تو که هنوزدررویای فرشته هاهستی .امسال برخلاف میلم فقط برای شادکردنت تولدمختصروکوچکی گرفتم هرچندازابتدانبود بابایی برایم سنگین وغم انگیز بود واحساس غریبانه ی بدی داشتم .لباس ملکه یخی روخواسته بودی باوجودبی حوصلگی تمام سعی ام روکردم که البته خداروشکر دوست داشتی .دخترم امیدوارم بعدازین هیچگاه غبارغم برچهره چون ماهت ننشیندوبرتوسن سعادت وکامروایی سوارباشی میدانم که همواره دست مهربان ایزدنگهدارت خواهد بود.عطرشکوفه سیب من درپناه حق پاینده باشی.هنوزعکسهای تولدت اماده نشده به محض حاضرشدن درپستهای بعدی میگذارم فقط چندتایی که باگوشی گرفتم رامیگذارم.

اینم دوستان دوست داشتنیت

ورود به دنیای علم ودانش مبارک باشه

 

[ چهارشنبه 25 آذر 1394 ] [ 20:40 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
آرامش
 

روزگاري حاکمي اعلام کرد به هنرمندي که بتواند آرامش را در يک تابلو نقاشي بياورد، جايزه اي نفيس خواهد داد. بسياري از هنرمندان سعي کردند وحاکم همه تابلو هاي نقاشي را نگاه کرد و از ميان آنهادو تابلو پسنديد و تصميم گرفت يکي از آنها را انتخاب کند.
اولي نقاشي يک دريا چه آرام بود؛ درياچه مانند آينه اي تصوير کوههاي اطرافش را نمايان ميساخت، بالاي درياچه آسماني آبي با ابرهاي زيبا و سفيدبود, هر کس اين نقاشي را ميديد حتما آرامش را در آن مي يافت.
در دومي کوههايي بودناهموار و پر صخره؛ آسمان پر از ابر هاي تيره، باران ميباريد و رعد و برق ميزد، از کنار کوه آبشاري به پايين ميريخت،در اين نقاشي اصلا آرامش ديده نميشد.
اما حاکم با دقت نگاه کرد وپشت آبشار بوته اي کوچک ديد که در شکاف سنگي روييده بود. در آن بوته پرنده اي لانه کرده بود ودر کنار آن آبشار خروشان وعصباني، پرنده اي در لانه اي با آرامش نشسته بود.
حاکم نقاشي دوم را انتخاب کرد وگفت:"آرامش به معناي آن نيست که صدايي نباشد، مشکلي وجود نداشته باشد, يا کار سختي پيش رونباشد،آرامش يعني درميان صدا، مشکل و کار سخت,دلي آرام وجود داشته باشد...
منبع :داستانهای زیبا 
[ سه شنبه 31 شهريور 1394 ] [ 13:14 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
معبودم فقط تو

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده

نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت

آنجاست که با چشمانی خیس

 

رو به آسمان میکنی و میگویی

 

خدایا تنها تو را دارم

تنهایم مگذار

 
خدایای من، معبودم:
 
دلم برایت تنگ می شود ، 
 
با آنكه می دانم همه جا هستی،
 
اما به آسمان نگاه می كنم،چرا كه
 

 

آسمان سه نشـانه از تو
 
دارد:
 
بی انتهـاست
و بی دریـغ
و چون یك دست مهربان،همیشه بـالای سر ماست
خدایا آسمانی دوستت دارم.

هیچکس نفهمید که خدا هم تنهاییش را فریاد میکشد

(( قــــــل هـــوالله احـــــد ))

آن سوی همه ی دلـتنگی ها خـدایی هست

که داشتنش  جبـران همه ی نداشتن هاست

منبع:چایی باطعم خدا

 

[ پنجشنبه 26 شهريور 1394 ] [ 22:38 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
روزهای دلتنگی

دخترنازنینم 

عزیزترینم روزهای بسیارسخت ودردناکی راتجربه کردی می دانم هیچ چیزوهیچ کسی جزپروردگارتسکین دهنده والتیام بخش آلامت نمی تواند باشدروزهاییکه بی قرارپدر بودی ساعاتی که چشم به درمیدوختی ومنتظربودی تااوبیایداما دردت به جانم روزی خواهد آمد که درک کنی پدر برای همیشه رفته است دخترم برایت روزهای شادوبی دغدغه ای راآرزودارم میدانم وباورقلبی دارم که ایزد همواره ودرهمه حال دستان کوچکت رارهانخواهدکردوزندگیت راسراسرازالطاف بیکرانش خواهدکردآمین

[ پنجشنبه 26 شهريور 1394 ] [ 22:23 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
رویایی شیرین به نام بابایی

دخترک پاک ومعصوم من

نمی دانم چه بایدبنویسم روزی که برایت نوشتم برایت روزهای شادوزیبایی روآرزوداشتم دنیایی زیبا درآغوش گرم  پدری مهربان که توغایت آرزویش بودی لحظه لحظه زندگیش  بانفس های تو عطرآگین بود نفس های به شماره افتاده اش فقطوفقط به عشق تو بود اشک امانم نمیدهد  کاش هیچ وقت خورشید بیست ونهم فروردین هرگز طلوع نمیکرد خدایا چه روزشومی بود پدری که همیشه دستگیر ایتام بودآرام وبی صدا برای همیشه خفته بود خدایا چه کردی بادنیای کوچک ما خدایا آیاخاطره ای ازپدردرقلب کوچک دخترم زنده خواهد ماندخدایا خدایا خدایا ....

[ چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 ] [ 23:02 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
روز مادر

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل
صدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
و هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر
را به همه مادران تبریک و تهنیت میگویم

[ چهارشنبه 19 فروردين 1394 ] [ 2:22 ] [ مامان یلدا ] [موضوع : ] [ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد