الهه زیبای ماالهه زیبای ما، تا این لحظه: 10 سال و 2 روز سن داره

الهه ناز

شکوفه سیب من

سلام شکوفه سیب من سلام به توکه پاییزم رازیباکردی چون شکوفه سیب درپاییز شکفتی وزندگیم رارنگ وبوی دیگری بخشیدی امسال پاییزبرای شما شروع درس وورود به دنیای بیکران علم ودانش بود که باهیجان وعلاقه شروع کردی البته اگر سخت برخواستن ازخواب شیرین صبحگاهی را فاکتوربگیریم هم برای توهیجان انگیزاست هم برای من.اولین دندان زیبایت هم سربراورد وجایگزین دندان شیری شداولین شب بعدازافتادن دندانت همچون کارتون سردین دندانت  رازیر بالشت گذاردی ومنتظر هدیه فرشته هاشدی صبح سریع برخواستی ودنبال هدیه ات بودی کتاب داستانهای کلیله ودمنه  روکه ازقبل تهیه کرده بودم زیر بالشت دیدی وکلی ذوق کردی من به فدای تو که هنوزدررویای فرشته هاهستی .امسال برخلاف میلم فقط ب...
25 آذر 1394
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به الهه ناز می باشد