الهه زیبای ماالهه زیبای ما، تا این لحظه: 10 سال و 2 روز سن داره

الهه ناز

آرامش

  روزگاري حاکمي اعلام کرد به هنرمندي که بتواند آرامش را در يک تابلو نقاشي بياورد، جايزه اي نفيس خواهد داد. بسياري از هنرمندان سعي کردند وحاکم همه تابلو هاي نقاشي را نگاه کرد و از ميان آنهادو تابلو پسنديد و تصميم گرفت يکي از آنها را انتخاب کند. اولي نقاشي يک دريا چه آرام بود؛ درياچه مانند آينه اي تصوير کوههاي اطرافش را نمايان ميساخت، بالاي درياچه آسماني آبي با ابرهاي زيبا و سفيدبود, هر کس اين نقاشي ر ا ميديد حتما آرامش را در آن مي يافت. در دومي کوههايي بودناهموار و پر صخره؛ آسمان پر از ابر هاي تيره، باران ميباريد و رعد و برق ميزد، از کنار کوه آبشاري به پايين ميريخت،در اين نقاشي اصلا آرامش ديده نميشد. اما حاکم با دقت نگاه کرد...
31 شهريور 1394

معبودم فقط تو

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس   رو به آسمان میکنی و میگویی   خدایا تنها تو را دارم تنهایم مگذار   خدایای من، معبودم:   دلم برایت تنگ می شود ،     با آنكه می دانم همه جا هستی،   اما به آسمان نگاه می كنم،چرا كه     آسمان سه نشـانه از تو   دارد :   بی انتهـاست و بی دریـغ و چون یك دست مهربان، همیشه بـالای سر ماست خدایا آسمانی دوستت دارم. ...
26 شهريور 1394

روزهای دلتنگی

دخترنازنینم  عزیزترینم روزهای بسیارسخت ودردناکی راتجربه کردی می دانم هیچ چیزوهیچ کسی جزپروردگارتسکین دهنده والتیام بخش آلامت نمی تواند باشدروزهاییکه بی قرارپدر بودی ساعاتی که چشم به درمیدوختی ومنتظربودی تااوبیایداما دردت به جانم روزی خواهد آمد که درک کنی پدر برای همیشه رفته است دخترم برایت روزهای شادوبی دغدغه ای راآرزودارم میدانم وباورقلبی دارم که ایزد همواره ودرهمه حال دستان کوچکت رارهانخواهدکردوزندگیت راسراسرازالطاف بیکرانش خواهدکردآمین
26 شهريور 1394
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به الهه ناز می باشد