الهه زیبای ماالهه زیبای ما، تا این لحظه: 10 سال و 2 روز سن داره

الهه ناز

نقاشی های یلدا خانم

عزیزم تعدادی ازنقاشی هایی که ازابتدای امسال کشیدی روبه یادگاربرایت ثبت میکنیم  هرچند انقدر درکشیدن نقاشی عجله داری که اکثرا رنگ آمیزی آنها نیمه کاره میماند اینجایک مزرعه گل ودوتاگربه که خانم وآقاهستندوکناررودخانه نشسته اندوهمچنین پرچم کشورمان اینهم جناب باب اسفنجی یک مزرعه هویج که چندنفر درحال چیدن هویج هستند به همراه زرافه گوسفند اسب پرنده وپروانه باغ گیلاس وخانه های روستایی یک مزرعه روستایی کوه خورشید رودخانه پرماهی درخت میوه باغ وحش بازهم نمایی ازباغ وحش ربات(به قول شماآدم ربا) آقاوخانم که باهم ازدواج کرده اند تصویری که بعدازدیدن دسته های عزاداری ...
29 آذر 1393

عروسک جورابی

گلم دوتا ازعروسکایی که با جوراب برات درست کرده بودم و شماخیلی دوستشون داشتی یه خانوم مارکه مثل دستکش دست میکنی ویه خرس هستش که ازیه جفت جوراب درست شدن البته خیلی تمیز وحرفه ای نیستن ولی خوب برایه مدت سرشماروگرم میکنه خوبیش اینه که ضدضربه اند هرچی پرتشون کنی وبالا پایین بندازی هیچ اتفاقی نمی افته ...
24 آذر 1393

مواظب شیطنت واژه هاباشیم

زبان تنهاعضویست که   هم رنج بی پایان به همراه دارد   هم گنج بی پایان   واژه هاتنها کارشان توصیف زیبایی نیست   تنهاکارشان بیان مهرورزی نیست   تنهاکارشان رقصیدن درشعرهاونشستن بردلها نیست   واژه هاگاهی سنگ دل می شوندو   چنان خشن وبی رحم وبی انصاف برروح وجان   کسی چنگ می اندازندکه هزاران مرهم نیز نمی تواند   عمق خراشش راالتیام بخشد   کاش مواظب شیطنت واژه هاباشیم   شایدآدمهاشکننده ترازآن   باشندکه می پنداریم... منبع:haramonline88               &nbs...
19 آذر 1393

کارهای کاغذوقیچی

عزیزترینم دوجلد کتاب کاغذوقیچی داریدیکی شامل 40برگ تصویرناقص که اول بایدقیچی میکردی وبعدکنارهم میچسباندی تاتصویر کامل میشدازاینکه میتونستی کامل کنی لذت میبردی کتاب دوم  همراه شعر باید اول قیچی میکردی ومیچسبوندی ودرآخرتصویر سه بعدی یه حیوان درست میشد اونقدر عاشق این کاری که یه شب تادیر وقت بیداربودی ومشغول قیچی کردن چندتاازنمونه کارهات رواین جا میذارم  دوتصویرزیروازیه سایت الگوبرداشتیم ...
18 آذر 1393
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به الهه ناز می باشد