الهه زیبای ماالهه زیبای ما، تا این لحظه: 10 سال و 2 روز سن داره

الهه ناز

مسافرت به جلفا

نازنینم هفته اول شهریور فرصتی پیش آمد تابه اتفاق خانواده دایی جون سفری به شهر جلفا داشته باشیم این شهر مرزی با شهرتبریز حدود 170 کیلومتر فاصله دارد شهری کوچک امادارای بازار آزادبا وجودیکه هوا گرم بود ولی خیلی خوش گذشت مخصوصا به شماچون سیناجونی بامابودوقتی حوالی هشت رودکناررودخانه برای صبحانه توقف کردیم سینا چندتاماهی کوچولو برای شماازرودخونه گرفت هیجان وشادی شما قابل وصف نبود توی این ظرف ماهی های کوچولو بودن وشمادرحال تماشای آنها اینجابرای ماهی ها غذا میانداختی وازدیدن غذاخوردن ماهی هالذت میبردی هفت تاماهی که تاجلفا توی این بطری جاخوش کردن ودرنهایت به رودخونه ارس رفتن رودخانه زیبای ارس مرزکشورمان باآذربایجان کاروانسرا...
22 شهريور 1393
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به الهه ناز می باشد